Sommarhälsning från Göteborgs Byggmästareförening

Notis 2016-06-22

Sommarbrev 2016

Att arbeta inom Byggmästareföreningen innebär ett stort antal fördelar, kanske främst alla stimulerande kontakter. Detta gäller självfallet inte minst våra träffar med ungdomar. I maj arrangerade föreningen både avslutning på CMB:s mentorsprogram i Byggarnas Hus samt båttur med yrkeshögskolans elever på ångaren Bohuslän. Vid bägge tillfällena hade jag förmånen att få träffa kunniga och motiverade framtida samhällsbyggare. Jag är imponerad av deras nyfikenhet på byggbranschen och den drivkraft som finns hos dessa ungdomar. Så det finns en ljus framtid både för de som nu blir klara med sin utbildning och de företag som nyrekryterar för att möta den heta byggmarknad som vi redan nu kan notera i Göteborg med omnejd.

Läs hela sommarhälsningen »

Mölndal i stor förändring …

Notis 2016-06-21

Det byggs i centrala Mölndal, vilket inte minst symboliseras av det imponerande SCA-huset. Men även i kvarteren runt omkring syns kranar, hjälmar och gula västar samt hörs traditionella ljud från byggarbetsplatser. 

Mölndals centrums framtid har under många år analyserats och diskuterats. Flera av debattörerna har poängterat vikten av modernisering och nytänkande, men sedan tycks det hela ha stannat i diskussionsstadiet – men detta är numera historia ...

Läs mer om studiebesöket på SCA-huset »

Följ med till Rio – öppet hus med Brasilianska smaker

Notis 2016-06-21

Markera torsdagen den 25 augusti i din kalender – då är du välkommen till en färgstark medlemsträff på Ekmansgatan. Inbjudan kommer längre fram.

Bem-Vindo önskar Andreas Brendinger, BI Väst, och Christina Lööf, Göteborgs Byggmästareförening!

Kommande aktiviteter

Studiebesök: Marieholmstunneln

Studiebesök 2016-09-12

Züblin bjuder in Byggmästareföreningens medlemmar till ett studiebesök på bygget av den nya Marieholmstunneln.

Mer information och anmälan »

 
Välkommen till GBF
Byggarnas Hus

Göteborgs Byggmästerförening (GBF) verkar som en visionär och positiv inspirationskälla för att stärka byggbranschens attraktivitet och byggandets utveckling.

Genom möten, konferenser och andra aktiviteter skapar vi ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna och representanter för samhälle och näringsliv.

Läs mer om vad vi gör »

 

GBF logotyp

 

Kontakta GBF


Göteborgs Byggmästareförening
Ekmansgatan 1
411 32 Göteborg

Tel: 031-20 04 60
E-post: info@gbgbf.se

 

Byggföretagare


Våra medlemmar »
Ansök om medlemskap »
Kommande aktiviteter »

 

Sugen på byggbranschen?

Stipendiet Byggmästaren »
Teknikerstipendiet »
Yrkesstipendiet »

 

Lämnat byggbranschen?

Hjälpkassan »
Sven Steens Understödsfond »